Teppe Restaurering

oslo rug repair

Asad Orientalske tepper har tilbydd restaureringstjenester i Norge i overkant av 20 år. Kompetansen har Asad arvet fra teppe vevere og kjøpsmenn i sin persiske familie.

Teppe Reparasjon

Vi kan restaurere ditt ødelagte teppe tilbake til sin opprinelige stand. Vennligst kontakt oss for mer informasjon om detaljer og pris.

Touch-ups

Vi kan revitalisere slitt eller falmet teppe ved å bruke spesielle farger og pigmenter. En enkel touch-up kan ofte gjenopprette skjønnheten og verdien av ditt teppe.